advokat, anklager, Blodet, Himmelsk juss, rådgiver, Rett

Himmelsk «juss»

Juss handler om lover. I samfunnet vårt er det lover vi må forholde oss til alle sammen, og bryter vi disse ja da blir vi straffet. Dette er helt nødvendig for at det ikke skal bli kaos. Folk må beskyttes mot vold, ran, drap, overgrep mm. Slik er det også i den åndelige sfæren, fordi Gud Faderen som er Skaperen er en ordens Gud og IKKE kaotisk. For mange år siden oppdaget jeg at mange kristne som var «eldre» enn meg i troen, trodde at man bare sa ting så kanskje det skjedde. Det er jo ikke tro, men håpefull tenkning. WOW. Da hadde det vært kaotisk å hvorfor gav Gud menneskene Loven da? For å straffe oss? NEI. For å sørge for at vi ikke havnet i trøbbel. Men om vi ikke vet hvordan dette virker vil man jo havne i trøbbel? Nettopp. Jeg skal si noe om dette her.

Jeg kunne snakket og snakket om dette for hele Bibelen er full av det. Men jeg skal prøve å forholde meg kort og greit.

Abraham gjorde det som var rett fordi Gud hadde gitt han loven i hjerte. Moses også, men for at folket og fremtidens folk skulle slippe sykdom og trøbbel, at ting satte seg i sjelen deres slik at fremtidige slekter ville bli plaget, så måtte Gud gi oss Loven.

The law of the Lord is perfect (flawless), restoring and refreshing the soul; The statutes of the Lord are reliable and trustworthy, making wise the simple.

Sal.19:7

De som holder Loven er perfekte i sjelen, men det var det INGEN som klarte. Det står at de som bryter en ting i Loven er forbannet., samt bryter vi en lov har vi brutt alle. Derfor var vi alle under forbannelsen. Vi var uten håp og fremtid.

Så sier mange at ja, men vi er jo ikke under Loven men Nåden? Jo men det betyr ikke at Loven er opphevet. Tvertimot:

“Do not think that I came to do away with or undo the Law [of Moses] or the [writings of the] Prophets; I did not come to destroy but to fulfill.

Matt.5:17

Så ingenting er opphevet av Loven. Det betyr at alt som er skrevet i den gjelder fortsatt. Derfor opplever vi kristne så mye trøbbel fordi vi har blitt fortalt at Loven ikke gjelder mer, noe som er løgn fra fienden.

For I assure you and most solemnly say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke [of the pen] will pass from the Law until all things [which it foreshadows] are accomplished.

Matt. 5:18

Paulus sier at syndens lov råder i vårt legeme. Les hele dette, jeg har oversatt det fra den engelsk amplified:

Vi vet at Loven er åndelig, men jeg er en skapning av kjøttet [verdslig, selvhjulpen - kjødelig og uåndelig], solgt til slaveri for synden [og tjener under dens kontroll]. 15 For jeg forstår ikke mine egne handlinger [jeg er forvirret og forvirret av dem]. Jeg praktiserer ikke det jeg vil gjøre, men jeg gjør akkurat det jeg hater [og gir etter for min menneskelige natur, min verdslighet - min syndige kapasitet]. 16 Hvis jeg til vanlig gjør det jeg ikke vil, er jeg enig i loven og innrømmer at den er god (moralsk utmerket). 17 Så [hvis det er tilfelle, så] er det ikke lenger jeg som gjør det [det ulydige som jeg forakter], men synden [naturen] som lever i meg. 18 For jeg vet at det ikke bor noe godt i meg, det vil si i mitt kjøtt [min menneskelige natur, min verdslighet - min syndige evne]. For viljen [til å gjøre godt] er til stede i meg, men det å gjøre det gode er ikke. 19 For det gode jeg vil gjøre, gjør jeg ikke, men jeg praktiserer det onde jeg ikke vil ha. 20 Men hvis jeg gjør det jeg ikke vil gjøre, er det ikke lenger jeg som gjør det, det er ikke meg som handler, men synden [naturen] som lever i meg.21 Så jeg finner at det er loven [om mitt indre], at ondskap er til stede i meg, den som vil gjøre godt. 22 For jeg gleder meg gledelig over Guds lov i mitt indre [med min nye natur], (D) 23 men jeg ser en annen lov og handlingsregel i kroppsdelene mine [i dets lyster og ønsker], som fører krig mot mitt sinns lov og underkaster meg og gjøre meg til en fange av syndeloven som er i mine lemmer. 24 Ulykkelig og elendig menneske som jeg er! Hvem vil [redde meg og] frigjøre meg fra dette legemet [denne korrupte, jordiske tilværelse]? 25 Takk være Gud [for min utfrielse] gjennom Jesus Kristus, vår Herre! Så på den ene siden tjener jeg - med mitt sinn Guds lov, men på den andre siden mitt kjøtt [min menneskelige natur, min verdslighet, min syndige evne - jeg tjener] syndens lov.
Rom. 7:14-25

Les dette nøye! Ser dere hva som står? Det står at loven er åndelig og siden vi er født på ny så er vår ånd hel og perfekt ved Den Hellige Ånd, men vårt gamle «jeg» vår sjel er ikke det! Men når vi er født på ny så skjønner vi og merker at det vi gjør er ondskap og syndig, noe vi IKKE gjorde før vi ble frelst. Men, om vi ikke klarer å endre våre handlinger på tross av av at vi skjønner at det vi gjør er feil så er det noe I OSS, altså det Paulus kaller synden i våre lemmer, som handler. Det er synd, traumer mm i vår sjel som handler! Vi er slaver under dette og vi må rense oss. Les de andre innleggene min ang renselse i sjelen. Wow! Vi må bruke Blodet og Oppstandelseskraften Dunamis til å helbrede oss! Visste du at forkastelse kan gjøre deg syk? Da har du spyd, sverd fra fienden etc stående i din sjel som lager sår!

Men, og her kommer det som er viktig; pga Jesus Kristus’s verk så kan vi få tilgivelse og renselse som gjelder evig! Jødene måtte hvert år dra til Jerusalem å ofre syndoffer mm. Det gjaldt bare i ett år om gangen, og det var ypperstepresten som måtte gå framfor Gud i Det Aller Helligste for å gjøre soning. Men vi, har en Yppersteprest som har gjort dette en gang for alltid for oss, samt som jeg skal vise dere så kan vi gå inn i det aller helligste nå fordi Jesus revnet teppet foran rommet! DET ER HVA KORSET GJORDE! Korset gav oss adgang til å rense ut vår sjel ved hjelp av Blodet og Oppstandelsen!

Som nyfrelst trodde jeg at det bare var å si at jeg angret all min synd så trengte jeg ikke tenke mer på det! Vel, feil! Typisk menneskelig latskap egentlig. Dette førte til at jeg ikke lærte hvordan jeg skal tre inn i Det Aller Helligste å ha samfunn med Min Far! Jeg trodde at åndelighet handlet om å gå på møter å høre på musikk som ikke gav meg mer enn overflate behandling som jeg kaller det! Folk elsket å høre musikken, noe jeg ikke helt skjønte. Den løftet meg sjelden opp, ikke misforstå meg, man kjente Guds Nærvær, men ikke i nærheten av hva jeg skulle oppleve senere! Så, hvorfor det? Hva var det jeg gjorde feil? Eller ikke gjorde nok?

Jeg hadde ikke et samfunn med Faderen. Den norske oversettelsen, eller en av dem, sier at vi skal gå inn i lønnkammeret. Det trodde jo jeg var i mitt rom for meg selv? Ja, men det er et åndelig sted, ikke bare et rom! Vi befinner oss både her og i Himmelen samtidig sier Guds Ord. (Men når du ber, gå inn i ditt mest private rom, lukk døren og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser [det som blir gjort] i det skjulte, vil belønne deg) Matt.6:6.

La oss derfor [med privilegium] nærme oss nådestolen [det vil si tronen til Guds nådige gunst] med tillit og uten frykt, slik at vi kan motta barmhjertighet [for vår svikt] og finne [Hans fantastiske] nåde å hjelpe i tid av nød [en passende velsignelse, som kommer akkurat i riktig øyeblikk].

Heb. 4:16 amp

Vi kan faktisk være i Himmelen fremfor Herren samtidig som vi er her på jorden! Faktisk så SKAL vi gjøre det. Vi skal ha et åndelig forhold til Vår Far og Gud, ikke bare rutiner og det vi ser rundt oss i legemet, men vi skal leve i Ånden! Når jeg begynte med dette, å søke et slikt forhold DA endret ting seg.

Guds Dommersete – Himmelens rettsaler

“Jeg fortsatte å lete
Inntil troner ble satt opp,
Og den eldgamle av dager (Gud) tok plass;
Klærne hans var hvite som snø
Og håret på hodet hans som ren ull.
Hans trone var ildflammer;
Hjulene var en brennende ild. (A)
10
“En elv av ild strømmet
Og kommer ut for ham;
Tusen tusen deltok på ham,
Og ti tusen ganger sto ti tusen foran ham;
Retten ble satt,
Og bøkene ble åpnet.

Dan. 7:9-10

Dette er en beskrivelse av hva som skjer i Himmelen ved Guds Dommersete. Han har flere slike, men her skal vi snakke om Nådens Trone som vi har fått adgang til gjennom Jesus Oppstandelse og død. Mange tror at dette handler om Dommen, men dette skjer hele tiden. Folk strømmer til Nådens Trone for hjelp i rette tid! Satan, som er vår anklager (aktor) er også til stede for å anklage oss. Det er her det skjer. Den Hellige Ånd er vår Rådgiver – altså Counsler på engelsk advokat! Jesus er der som vitne for oss, samt Blodet, Jesu’ Blod som «vitner et bedre vitne enn blodet til Abel Les dette:

og til forsamlingen og forsamlingen for de førstefødte som er registrert [som borgere] i himmelen, og til Gud, som er alles Dommer, og til de rettferdiges ånder (de forløste i himmelen) som er blitt fullkommen [ bringe dem til sin siste herlighet], 24 og til Jesus, mellommann for en ny pakt [som forener Gud og mennesker], og til det Blodet, som taler [om Nåde], et bedre og edlere og mer nådig budskap enn blodet av Abel [som ropte om hevn]

Heb. 12:23-24 amp

Wow!! Se på dette. Der står det at vi som er forløste står for Hans Rett og Blodet vitner og stryker ut all vår skyld! Satan kan ikke vinne der! Ser dere? Lev i ånden ved DHÅ! Vi ble forent med Han ved at vi nå kan ta del i dette, for Satan anklaget oss dag og natt står det, men nå kan vi svare på hans anklager og der er slettet, men vi MÅ gjøre det. Det er dette som er å bruke Blodet på rett sted!!

Satan etterligner Gud i alle ting. I Himmelen er alt skrevet opp, alle ting vi gjør har gjort etc. Det er bøkene som åpnes se over. Men etter at vi har tatt imot Jesus er alt slettet ut, nå står alt vi gjør I Jesus, vår skyld er skjult i Han. Satan har også et arkiv i Helvete hvor han skriver opp all vår synd. Det er det han anklager oss for. Gud har et Himmelsk Råd, og Satan har det samme, men etter at vi er vasket ren i Lammets Blod, kan han ikke anklage oss mer, MEN vi må vite når han kommer og anklager oss! Vi må imøtegå han! For hva skjer her på jorden om vi ikke møter i retten? Jo en uteblivelses dom – vi blir dømt! Men vi kan be Gud om å slette alle disse dommene også, jeg merket stor forskjell når jeg begynte med det! For Satan møter ofte – eller hver gang vi gir han anledning til det, foran Guds Dommersete å angklager oss. Om vi ikke vet det så blir det dom i fiendens favør! Derfor ser vi sykdom, fattigdom, psykiske plager mm. Vi må lære oss hvordan Guds Rike fungerer, å slutte å tro at «alt ordner seg når vi ta imot Jesus», og at vi ikke trenger gjøre noenting. Derfor er det fullt av mennesker som fortsatt er på barnestadige åndelig sett, men er syke og har masse plager! De får stadig høre at «Du er helbredet i Jesus Blod», men ikke hvordan de skal be eller benytte seg av det! For det første er Blodet soning for SYND, mens Oppstandelsen er helbredelsen, og den er det ikke så mange som nevner.

Kommer tilbake til dette, når det gjelder hvordan man skal be feks. Send gjerne spørsmål om dere lurer på noe. Bruk også Facebook siden vår!

1 tanke om “Himmelsk «juss»”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s