daglig bønn, Dunamis, Fire of God, Guds gave, Helbredelse, Jesus er LYS, Lys, Makt, Nådegaver, Sjelen, snakke med Gud

Lær å se, vit, og be!!

Del 1Herre, vær barmhjertig mot meg; leg min sjel, for jeg har syndet mot deg. – Salme 41: 4 KJV

Han gjenoppretter min sjel … – Salme 23: 3 KJV

Føler du noen gang at bønnene dine ikke kommer gjennom? Du ber så inderlig og oppriktig som du vet hvordan, men ingenting ser ut til å endre seg. Sliter du ofte med sykdom, økonomiske vanskeligheter eller i dine forhold til andre? Føler du deg noen ganger tørr og tom mens andre troende rundt deg basker deg i Guds velsignelser? Hvis du svarte ja på noen av disse spørsmålene, er dette noe du absolutt trenger å vite: Sjelen din er såret. Men jeg har gode nyheter. Hjelp og helbredelse er tilgjengelig. Jeg vil hjelpe deg med å bli helbredet slik at du kan glede deg over alt Gud har i vente for deg. Du kan ha et pulserende, effektivt bønneliv. Du kan glede deg over det rike, velstående livet Gud lengter etter at du skal ha. Du kan være midt i midten av velsignelsene som Gud strømmer ut, i stedet for å stå på sidelinjen og føle utelatt. Jeg har lært fra min studie av Ordet og av erfaring, de fleste troende hører fra sjelesår som forhindrer dem i å leve opp til det fulle potensialet Gud har plassert i dem. Forstå sjelen Hvor blir vi såret? Ikke i kroppene våre. Ikke i vår ånd. I sjelene våre.

Noen troende gjør feilen ved å tro at sjel og ånd er synonymer. De er ikke det. Mennesker har kropper, ånder og sjeler, med en avgjørende forskjell: I det øyeblikket du overga deg til Jesus, ble du født på nytt og Den Hellige Ånd kom til å leve inni deg – noe som betyr at din ånd er perfekt! Sjelen din, i motsetning til din ånd, blir helliget over tid når du blir mer som Jesus.

Å leve det overnaturlige livet

Å leve i det overnaturlige er å få sin sjel helbredet. Man kan ikke utføre mirakler eller utføre under mm om man har noe felles med mørkets rike. Det betyr ikke at du må være helt helbredet for å leve i den overnaturlige. Man helbreder litt og litt noe Ordet sier. Siden jeg lærte å innlede helbredelse for sjelen min, har jeg forandret meg i mitt tros liv. Gud er en overnaturlig Gud, og vi er hans barn. Hvis du tilhører Jesus Kristus, bør du forvente mirakler. Det skal være normalt at du ber for syke mennesker og ser at de blir helbredet. Det bør være normalt at Gud velsigner din utgang og din inngang. Det er hva som skjer når du blir helbredet av sjelen din!Her skal jeg gå igjennom bønner som er veldig viktig for helbredelse i sjelens mange områder. Jeg har gått igjennom flere ting allerede men jeg skal her vise hvordan vi MÅ be hverdag, samt ta nattverd!

Jeg skal ta deg gjennom et antall «decrees» (betyr å utsende en kongelig befaling) som vil gi deg overnaturlig styrke, helbrede din sårede sjel og gjøre deg i stand til å leve i dunamiskraften (Oppstandelseskraften) fra Kristi oppstandelse. Helbredelse og styrke vil være i deg når du leser, ber og snakker disse ordene.

Du vil tale forordninger(Decrees) knyttet til Jesu blod for å vaske bort all synd som har såret sjelen din. Her vi du finne decrees til:

  • Slipp dunamis inn i din sjel og kropp.
  • Etabler den helbredende kraften til Guds herlighet og hans lys.
  • Overvinne lovbrudd 
  • Overvinne traumene som holder deg tilbake fra å leve livet til det fulle.
  • Beseirer mørkets rike.

Om du har lest «Helbredelse i sjelen 1 – » så vet du hva vi snakker om. Det blir noe gjentaglese men det vil du høre til det sitter fast!

Tenk på disse forordningene (decrees) som å være som antibiotika for sjelen din. Har du noen gang hatt en sykdom som kom tilbake fordi du ikke tok all medisinen legen har foreskrevet? Du skulle ta en pille om dagen i ti dager, men slutte etter fordi du følte deg så mye bedre. Da kom sykdommen tilbake, kanskje enda verre enn før.

Ikke gjør den feilen her. Meditere (Soak) på disse ordene. Fokuser på dem. Les dem om og om igjen til de blir en absolutt virkelighet for deg. Når du snakker disse forordningene om å helbrede den sårede sjelen, må du huske disse tre viktige Skriftene:

So get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in a humble (gentle, modest) spirit receive and welcome the Word which implanted and rooted [in your hearts] contains the power to save your souls.

Jak. 1:21 AMPC

You shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you; and the light [of God’s favor] shall shine upon your ways.

Job. 22:28

For as the rain and snow come down from the heavens, and return not there again, but water the earth and make it bring forth and sprout, that it may give seed to the sower and bread to the eater,(D)

11 So shall My word be that goes forth out of My mouth: it shall not return to Me void [without producing any effect, useless], but it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the thing for which I sent it.

Jes. 55:10-11

Disse ordene er fulle av kraft, de fungerer og de vil forandre livet ditt!

Det er bare ett sted å starte, med Jesu dyrebare blod. Hans blod er inngangen til alle velsignelsene Gud har i vente for oss.

Åpne de eldgamle portene

 Lift up your heads, O you gates; and be lifted up, you age-abiding doors, that the King of glory may come in.

Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle.

Lift up your heads, O you gates; yes, lift them up, you age-abiding doors, that the King of glory may come in.

10 Who is [He then] this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Selah [pause, and think of that]!

Sal. 24:7-10 AMPC

[Inasmuch as we] refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself up against the [true] knowledge of God; and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ (the Messiah, the Anointed One),

2. Kor. 10:5

Dette handler om religiøse læresetninger som kommer fra vår sjel, eller sår i vår sjel. Religøse åndsmakter fester seg til disse, å da får vi de merkeligste utslag som sekter, krangel om teologi, samt stolthet og splittelser.

Have mercy upon me, O God, according to Your steadfast love; according to the multitude of Your tender mercy and loving-kindness blot out my transgressions.

Wash me thoroughly [and repeatedly] from my iniquity and guilt and cleanse me and make me wholly pure from my sin!

Sal.51.1-2

But if we [really] are living and walking in the Light, as He [Himself] is in the Light, we have [true, unbroken] fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses (removes) us from all sin and guilt [keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations].

If we say we have no sin [refusing to admit that we are sinners], we delude and lead ourselves astray, and the Truth [which the Gospel presents] is not in us [does not dwell in our hearts].

If we [freely] admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just (true to His own nature and promises) and will forgive our sins [dismiss our lawlessness] and [continuously] cleanse us from all unrighteousness [everything not in conformity to His will in purpose, thought, and action].

1 Joh. 1:7-9

Disse versene er viktige her. Les dem gjerne på norsk, men vær klar over at mange ord forsvinner i det norske språket, som ordet «Decree» som på norsk betyr befaling el, mens på engelsk betyr det et kongelig påbud! Det er mange slike eksempler, så derfor er Amplified Bibelen jeg leser mest.

Da David skrev om portene og eldgamle dører, snakket han om inngangene til templet i Jerusalem. I dag er Guds tempel innenfor sitt folks hjerter og sjeler. Med andre ord, vi er hans tempel, men det er eldgamle porter i sjelen vår som har blitt slengt ned fordi forfedrene våre syndet. Når vi bruker Jesu blod på disse portene og deretter beordrer dem om å bli løftet opp , åpnes de slik at dunami , ære og lys kan komme inn i sjelen vår. Du kan bruke følgende decree for å sikre at du har dekket hver port med Jesu blod:

Jeg tar, legger Jesu blod på portene til mitt sinn, mitt bevisste og underbevisste, mine tanker, resonnement, intellekt, fantasi og forståelse. Jeg omvender meg fra alle syndige tanker jeg har tillatt meg å meditere på eller noe usømmelig, ondt bilde jeg har skapt i fantasien. Jeg tror jeg blir vasket ren og tilgitt alle synder som er knyttet til hver eneste del av mitt sinn. Jeg bestemmer at alle de gamle portene i hodet mitt blir åpnet akkurat nå av Jesu blod! (2. Kor. 10: 5, Salme 51: 1-2)

Jeg befaler (Decree) de gamle portene i min sjel som er knyttet til min vilje, til å bli dekket med Jesu blod. Jeg omvender meg hver gang jeg brukte viljen min til å ta gale, ødeleggende, sårende valg. Jeg tror at hver synd jeg noensinne har begått med min vilje blir helbredet akkurat nå! På grunn av Jesu mektige offer, åpnes portene og dørene til min vilje nå. Min vilje blir helbredet og jeg vedtar, fra nå av skal jeg ta riktige, sunne avgjørelser. (1. Johannes 1: 7-9)

Jeg bestemmer (Decree) at Jesus Kristus er min Herre og frelser, og at alle gamle porter koblet til følelsene mine blir åpnet nå. Jeg sender blodet til portene til lidenskaper, ønsker, lyster og følelser. Jeg befaler at portene skal løftes opp akkurat nå ved hjelp av hans blod. Jeg omvender meg hver gang jeg syndet med følelsene mine ved å la meg bli sint, føle meg deprimert eller engstelig og redd. Jeg ber om tilgivelse for alle negative følelser jeg tillot meg å føle. Jeg omvender meg fra å handle på noen uhellige, urettferdige lidenskaper, og jeg vedtar decree at lidenskapene mine blir vasket og renset i Jesu blod. Jeg omvender meg også når jeg tillot meg å bli kontrollert av uhellige lyster. Jeg bruker Jesu blod til alle lyster som var av verden og ikke fra Guds rike. (1. Kor 6,11, Jakob 1: 19-21)

Jeg bestemmer (decree) at portene til følelser, lidenskaper og lyster blir åpnet av Jesu blod, og jeg blir helbredet på alle områder i denne delen av sjelen min. Jeg bestemmer at jeg bare føler meg gode, Gud-gitt følelser. Mine lidenskaper vil være rettet mot Herren. Mine ønsker er for tingene fra ham. Appetitten min vil ikke være for verdens ting, men for ting som er sunne, sunne og hellige. (Galaterne 5:24, Titus 2:12)

Jeg beordrer (Decree and declare) enhver gammel port i kroppen min til å bli dekket av Jesu blod og å være åpen i hans hellige navn. Jeg bruker Jesu blod på øyeporten, øreporten, munnporten, neseporten og berøringsporten. Jeg omvender meg for alle onde ting jeg lot øynene mine se på, inkludert all vold, begjær og uren TV og filmvisning. Jeg la Jesu blod på øreporten, og jeg angrer på løgn, sladder eller ondskap som jeg tillot meg å høre på. Jeg omvender meg for ethvert ondt, baktalt, bittert, negativt, kløende, forbannende ord som jeg tillot å komme ut av munnporten. Jeg bruker Jesu blod på neseporten min for å vaske det rent for enhver synd – inkludert alle slags narkotikamisbruk, kritiserer ubehagelige lukter fra folk etc som sårer mennesker, og tillater lukt som kom gjennom nesen min port for å lokke meg til seksuell synd eller til og med få meg til å spise mer enn jeg burde. 

Jeg angrer også på alle synder jeg begikk med berøringsporten, inkludert all hor, begjær og perversjon. Jeg tilgir alle som syndet mot berøringsporten min ved å berøre meg på en usivilisert seksuell måte, inkludert overgrep, voldtekt og overgrep av noe slag. Jeg bestemmer at Jesu blod dekker hver eneste av kroppsportene mine, og de åpnes alle slik at dunamisk kraft og herlighet (The Glory Light of Jesus) og lys fra Kristus kan strømme inn i min fysiske kropp og helbrede meg. Jeg tror, ​​når disse portene åpnes og leges, vil jeg ha fysiske mirakler, så vel som å kunne se i ånden bedre, høre Guds stemme tydeligere, tale Hans ord med nøyaktighet og kraft, lukte duften av Hans nærvær og sanse Hans berør et nytt nivå.

LES: Efeserne 4: 25-32, Forkynneren 5: 1-3, Salme 119: 37, Jakob 1:19

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s