autoritet, Bibelen, Blodet, Demoner, DHÅ, Helbredelse, Legion, lenker, Makt, Sjelen

Sjelens helbredelse Del 5

Demonen Legion – og sykdom, fysisk og psykisk!

I Bibelen kan vi lese om denne demonen som har 6000 undersåtter. Sliter du med virus, infuensa, bakterier etc? Har du kroniske plager som aldri ser ut til å gå bort? Har du renset din sjel, men fortsatt har du plager? Det er fordi demoner har vært tilknyttet dine sår, eller som jeg kaller dem, landingsplasser, i sjelen. Disse må også kastes ut, å nå har de ingen lovlig grunn til å bli!

light sky space abstract
Plaget av stemmer og demoner?

Bibelen snakker om da Jesus møtte den besatte i gravhulen, eller kirkegård, som vi har.

i Mark. 5:1-13

They came to the [a]other side of the sea, to the region of the Gerasenes.(A) When Jesus got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met Him, and the man lived in the [b]tombs, and no one could bind him anymore, not even with chains. For he had often been bound with shackles [for the feet] and with chains, and he tore apart the chains and broke the shackles into pieces, and no one was strong enough to subdue and tame him. Night and day he was constantly screaming and shrieking among the tombs and on the mountains, and cutting himself with [sharp] stones. Seeing Jesus from a distance, he ran up and bowed down before Him [in homage]; and screaming with a loud voice, he said, “[c]What business do we have in common with each other, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God [swear to me], do not torment me!”(B) For Jesus had been saying to him, “Come out of the man, you unclean spirit!” He was asking him, “What is your name?” And he replied, “My name is Legion; for we are many.” 10 And he began begging Him repeatedly not to send them out of the region. 11 Now there was a large herd of pigs grazing there on the mountain. 12 And the demons begged Him, saying, “Send us to the pigs so that we may go into them!” 13 Jesus gave them permission. And the unclean spirits came out [of the man] and entered the pigs. The herd, numbering about two thousand, rushed down the steep bank into the sea; and they were drowned [one after the other] in the sea.

Hvorfor var demonene så livredde for Jesus? Han var jo et menneske som deg og meg? I vers 7 ser du svaret! Jesus hadde ingenting felles med demonen! Derfor hadde Han makt over dem! Slik det var ment fra begynnelsen av! Men vår synd skadet oss i sjelen OG ånden, så GUD sendte Jesus for å sone vår synd så vi kan bli rene.

Når vi blir frelst og født på ny blir vår ånd ny! Men vår sjel, er en annen sak! Jobbe på vår frelse, betyr å jobbe med vår sjel! Vi er stadig i fare for synd og traumer, så vår sjel må beskyttes å renses! Dette er del 5 av Katie Soucas lære om sjelen, og man bør ha lest de andre først!

Om vi ser på Mark 5 over, så legger v imerke til at mannen som så ulykksalig hadde en uren ånd, bodde «bland gravene (gravstenene)». Det blir faktisk nevnt 3 ganger! Når noe blir nevnt 3 ganger i Bibelen, så bør man lytte og konse! «Se her! Viktig!» Det var slik man uthevet noe!

Så hva betyr ordet «tombs» eller «grav» her? Det betyr «å huske noens liv» og » fremkalle – huske».  Begynner du å se hvor dette bærer? Vel, vi har gravstøtter i vår sjel! De får oss til å huske alt det fæle og ille som vi har opplevd! Vi tenker ikke på at vi gjør det fordi det er en naturlig ting for oss, i kjødet!! Den smertefulle hendelsen, eller synden som såret deg kontrollerer deg ennå! Å når man drar frem disse hendelsene som laget et sår i din sjel, så vil det ikke bli helbredet, men det er som å dra av en sårskorpe, om og om igjen! Men, jeg tror at dette gjelder arvesynd også. Arvesynd blir overført i fosterstadiet i mors mage! Dette skal vi snakke mer om siden, men Bibelen sier faktisk dette! Jeg tror man kan ha gravstøtter som man ikke husker i sjelen!

Den demonbesatte mannen levde blant gravene! Det var nok derfor Legion hadde lovlig rett på han! I vers 3 står det at mannen «was living/dwelling among the tombs». Ordet «living» her, er en metafor for; «overnaturlig krefter og innflytelse, som er sagt å bo i sjelen for styre den»!!! WOW! Her ser vi et godt eksempel på at de gamle språkene er vanskelige å oversette til norsk!! Men det forteller oss mye. Mannen bodde i sin fortid, og dermed, pga alle sårene, ble han styrt å kontrollert av denne demonen!

Du kan ha sår fra dine forfedre, din barndom, traumer, egen synd, andres synd MOT deg, uten at du vet det!

Har du noen gang hatt en sykdom som du ble helbredet fra, for så å få den tilbake? Jeg har hørt mange som sier det. Kreften kom tilbake er veldig vanlig! Ofte blir man sykere da enn man var før, mange dør!

Luk. 11: 24-26

24 “When the unclean spirit comes out of a person, it roams through waterless places in search[of a place] of rest; and not finding any, it says, ‘I will go back to my house (person) from which I came.’ 25 And when it comes, it finds the place swept and put in order. 26 Then it goes and brings seven other spirits more evil than itself, and they go in [the person] and live there; and the last state of that person becomes worse than the first.”

Mange tror at dette verset handler om ufrelste som ikke har Den Hellige Ånd i seg, og derfor kan demonen vende tilbake. Jeg må bare si at jeg aldri har trodd at NOE i Bibelen er skrevet for ufrelste! Hvorfor skulle den det? De kan jo ikke lese den? Jesus snakker til OSS! Hans folk! Det står jo, at huset var feiet og ordnet! Hvorfor var den det om personen ikke var frelst? Jeg har problemer med å være feiet og ordnet MED DHÅ! Så hva var det som gjorde at demonen kunne ta med seg flere, og verre demoner å komme tilbake? Ordet «Live there» eller «dwell» er det samme ordet som vi finner i Mark 5 om mannen i gravhulene! Det forteller oss at det var et sår i sjelen til den personen som lot demonen ta med seg 7 ånder, verre enn den selv å flytte inn igjen! Ikke at personen ikke var frelst! DET er helt ulogisk.

Legion

Så Legion kunne bo i mannen fordi mannen bodde ved gravene. Fordi mannen hadde gravstøtter i sin sjel, som mange av oss, som gjorde at mannen hele tiden dro fram sin fortid som såret hans sjel! Lyder dette kjent? Ihverfall for meg. Legion er 6000 (strong). Det er mange, og alle har mange forkjellige oppgaver, og mange av dem jobber med å gjøre deg syk i kroppen og sinnet!

Så hva skjedde med mannen når Jesus kastet ut Legion? Det står at mannen satt rolig og pratet med klær! Han fikk sitt sinn tilbake, sinnet som demonen hadde drevet til galskap! Ikke alle er så ekstreme men de fleste har noe i sinnet. Feks opplever du at du har «tanker» som kaver rundt i hodet ditt? Som skravling? Da er sjansen stor for at Legion er tilstede. Da har du et sår i sjelen fra synd du har begått, eller har såret deg, eller fra noen som har syndet mot deg, eller fra traume! Det såret får det til å bo blant gravene. Du har gravstøtter i sjelen…Dette får Legion til å angripe deg. Han kan forårsake depressjon, angst, høre stemmer etc. han er en av demonene som gjør dette. Når mannen ble helbredet å satt påkledd å snakket var han helbredet fra sykdommer! Det er det ordet betyr. Helbredet fra sykdommer. Ordet han satt… utrolig.

Legion er en av demonene som putter sykdommer på Kirken! Det er en av hans største oppgaver! Ordet «Diseases», «Sykdommer» betyr en masse ting, alt fra virus, bakterier, ALT! Folk som får infuensa ofte, har sår i sjelen som Legion bruker! Urinveisinfeksjoner, svimmelhet er Legion!! Ikke bare en gang da, men har du dette ofte så er det stor sjansen for at Legion står bak! Har du lagt merke til at mange tenåringer kutter seg selv? En av demonene som står bak det er Legion! Sår i sjelen!!! Mannen i Mark 5, han slo seg og kuttet seg selv! Man blir selvskader, blir ofte syk, og har mentale problemer, eller svimmelhet.

Hvorfor er det så mange som kutter seg i dag? Fordi de er såret! De har blitt mobbet, seksuelt misbrukt, sviktet etc. Andre har påført dem sår, traumer, som har ført til synd, som har laget sår i sjelen så Legion får noe felles med dem, da de bor blant gravene! Og de kristne? De kan ikke hjelpe dem fordi de har så mange sår som gjør dem felles sak med satan!! Man må ha en perfekt sjel! Ved oppstandelseskraften – Dunamis!!!

Jeg skjønte aldri helt hvorfor dåpen i vann var så viktig. Ja, jeg hørte om at den var et symbol for makter og myndigheter etc, men jeg følte sterkt at det var noe mer! Å se her er det! Uten at vi går i graven med Kristus kan vi ikke stå opp med Han!!! Oppstandelses kraften! Har ikke hørt om dette noe sted før! Tenk i dag finnes pastorer som ikke er døpt! Wow! De tror det er valgfritt! Man vil ikke få kraften til å utføre mirakler! Man kan jo selvfølgelig velge bort det, men hvorfor?

Man har hørt og sett mentalt syke som spiser alt de kommer over, kniver, fjærer, papir, stoff, ALT! LEGION!!! De sitter på mentalsykehus og de kristne i kirken! Den var ikke helt snill, men vi kunne gjort såååå mye mer!

Jesus overvant fienden med Korset og Oppstandelsen.

Kol. 2:15

15 When He had disarmed the rulers and authorities [those supernatural forces of evil operating against us], He made a public example of them [exhibiting them as captives in His triumphal procession], having triumphed over them through [i]the cross.

Dette var Korsets Seier over Satan! Men Han var ikke ferdig her, Han gjorde mer enn bare å dø på Korset. Han sto opp, Dunamis kraften!

Apg. 10:38

38 how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with great power; and He went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, because God was with Him.

Ordet Power, eller great Power, betyr Dunamis! Det står her, Den hellige Ånd OG Dunamis! Begge deler, ikke bare den ene! Dette er bare kunnskapen om hva som skjer. Men jeg vet det er rett. Gud sa dette til meg fra første stund. Men, pga kristne som var «eldre og mer kunnskapsrike» ble det litt borte! Dessverre. Men It’s Back.

Be:

Legg hendene på magen, vi skal be profetisk disse ting inn i din sjel.

«Vi putter jesu Blod på hver synd som har såret oss, å fått oss til a dvele blant gravene. Herre, søk i min sjel nå, vis meg hva jeg må bekjenne å få tilgivelse for ( alt du vet om må du bekjenne), Gå til alle sår vi har felles med det demoniske angrepet som får oss til å lide. Vi taler til sjelen å bekjenner: Bli fylt med Blodet! Hver synd som er felles med demoniske krefter skal nå vaskes rent i Blodet i dette øyeblikk (fokuser og gjenta) Amen.

Si: Vis meg Kraften av Gjenoppstandelsen! (Si det flere ganger, Kjen Ånden)! Jeg dveler blant gravene og har gravstøtter i min sjel. Hjelp meg å fjerne dem. Jeg trenger Dunamis! Fyll meg med Dunamis ! Min sjel er perfekt som Din Jesus. Hjelp meg å til å ikke reise opp igjen gravstøttene. Jeg er desperat til ikke å bo blant gravene mer, eller å reise gravstøttene mer i min sjel! Jeg er desperat, Herre! Fyll meg med Dunamis!! Rop ut: Jeg vil kjenne den kraften! Jeg vil kjenne den Kraften, Herre!!

Jeg ber over alle som leser dette, at du er helbredet i Jesu Navn, at du er renset fra all plage og mentale problemer i Jesu navn! Din sjel er perfekt som Jesus var! I Jesu Navn amen!

Regionale demoner som Legion

Jeg må bare få tilføre at, Legion er en regional demon. Han er leder eller the prince of…som Bibelen ofte betegner disse åndene. Se på skrifstedet Mark. 5

They came to the [a]other side of the sea, to the region of the Gerasenes.(A) When Jesus got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met Him, and the man lived in the [b]tombs, and no one could bind him anymore, not even with chains. 

Se der du? De kom til REGIONEN, the region of Gerasenes! Å MED EN GANG kom mannen med den urene ånden! Det er krig i den åndelige verden, ikke bare demoner mot engeler, men demoner har sin egen krig om områder! Det er et hirarki, og de river gjerne hverandre i filler, for i satans rike gjelder den sterkestes makt! Derfor var demonene så redde for å bli kastet ut av mannen, ut av regionen! Da hadde de vært overlatt til en annen prins og en annen region! Hva sa de til Jesus?

And he began begging Him repeatedly not to send them out of the region.

Så, hvorfor kan folk be og be over områder, eller bygg etc om vekkelse og frelse men det skjer ikke? Eller om en kristen flytter eller kommer til et område så opplever de sykdom og økonomiske problemer. Fordi den regionale demonen, her Legion, er der pga folkets sår i sjelen! Se hva folkene som bodde Regionen til mannen i Gravhulene sier; De ber jo Jesus om å dra bort fra dem! Det høres jo nesten helt identisk ut som Legion? De hadde alle noe felles med Legion i den regionen! Det tror jeg. Blir de helbredet vil det bli vekkelse! Det betyr ikke at ikke Guds Ånd kan lage vekkelse alikevel, men, Han vil at vi skal lære å bruke de Våpen Han har gitt oss!! Det er demoner over organisasjoner, klubber, skoler, menigheter? Da må vi lære å be annerledes!

Folk har noe felles med den regionale ånden! Derfor er den der! Men, det trengs bare en person, som Jesus, som har en ren, hel sjel til å kaste den ut å få hele regionalen frelst og helbredet!

Man kan gå inn i en bygning å «kjenne» at noe er feil i ånden. Man ber, ber om Blodet beskyttelse etc, men det blir egentlig ikke helt bra. Fordi man har noe felles med den ånden som er en «prince/leder» over bygningen! Se alltid på din egen sjel først, før man prøver å kaste den ut, ellers kan man få problemer….store problemer. Om du prøver å kaste ut en sterk demonhersker fra et område eller bygning etc. uten at du har renset din egen sjel, så vil du påføre deg selv store vansker!! Sykdom, konkurs, død i familien etc etc!!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s