DHÅ, Dunamis, Kristne, Penger, soaking

Finanser i Guds Glory; Del 1

«Banking in the Glory» Katie Souza

Fil. 4:19

19 And my God will liberally supply ([i]fill to the full) your every need according to His riches in glory in Christ Jesus.

Ordet riches betyr faktisk penger og ting vi eier! Det handler om finanser og penger, ikke bare det åndelige liv! Det står GLORY, in glory. Det betyr det verket Han gjorde på Korset.

Åp. 5:12-13

12 Saying in a loud voice, Deserving is the Lamb, Who was sacrificed, to receive all the power and riches and wisdom and might and honor and majesty (glory, splendor) and blessing!

13 And I heard every created thing in heaven and on earth and under the earth [in Hades, the place of departed spirits] and on the sea and all that is in it, crying out together, To Him Who is seated on the throne and to the Lamb be ascribed the blessing and the honor and the majesty (glory, splendor) and the power (might and dominion) forever and ever (through the eternities of the eternities)!(G)

Se på ordet her. Jesus døde for ALT!! For alt som gjelder oss mennesker. Det betyr at vi har tilgang til overflod gjennom Han! Arven gjennom Han. Vi har en lovlig rett til alt Han har! Hvordan får vi så hit? Hvordan gjør man det?

Hvor står det at disse finansene og pengene etc befinner seg? In the Glory! I Hans herlighet og nærhet, Kraft og Hans Mektighet. Hans ALT. Hvordan kan vi så få det til å manifisere seg for oss i «det virkelige livet»?

åp.15:8

And the sanctuary was filled with smoke from the glory (the radiance, the splendor) of God and from His might and power, and no one was able to go into the sanctuary until the seven plagues (afflictions, calamities) of the seven angels were ended.(D

The Glory er alt Han er. Alt Gud er og har befinner seg i The Glory! Det gjør også kraften til å skape! Hvordan vet vi det? Jo, for Gud er Skaperen! Alt han er er i the Glory!

1.mos. 1:1

1 In the beginning God (prepared, formed, fashioned, and) created the heavens and the earth.(A)

The earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep. The Spirit of God was moving (hovering, brooding) over the face of the waters.

And God said, Let there be light; and there was light.

Gud ER Skaperen! Så i Hans Nærhet og Herlighet (Glory) finner vi også kraften til å skape.

Først var Guds Glory tilstede over den tomme verden. Når DHÅ eller The Spirit of God – Glory beveget seg! The Glory måtte først være tilstede.

Så talte Gud. Da skjedde det.

Dette er Skapende mirakler.

Så, hva gjør vi? Som Gud gjorde. Vi må få Guds herlighet manifistert, ILDEN. Når den kommer så merker vi det! Soaking og tilbedelse og synge (ikke sentersanger å sånt, det kan man høre på andre ganger!) Man må sørge for å ha musikk som er profetisk og tilbedende. Musikk som løfter din tilbedelse opp til Guds Trone! Soaking musikk gjør det, og det jeg har merket er, at når du først er døpt i ilden, og man har gjort dette, så går det lettere og lettere!

Så når man merker at Guds Ild er tilstede, når man så merker at det brenner og varmer, og at ditt sinn roer seg ned, så begynner man å tale inn i det! «Jeg befaler…» Som Gud gjorde! For når Guds Ånd og Ild virker med Guds Ord – du er jo i Gud, så skjer skapende mirakler. Vi snakker om åndelig virkelighet, å leve i det åndelige og det overnaturlige! Det er ikke så vanskelig, men det krever at man gjør dette regelmessig. Det er Gud som har gitt oss aslt som er Hans! Utrolig….Jeg har opplevd flere ganger at Gud VIL at jeg skal tale inn i Hans nærvær, men jeg skjønte ikke helt hva osv. Kan være litt treg noen ganger…

Minner om Rev. 15:8
 And the sanctuary was filled with smoke from the glory (the radiance, the splendor) of God and from His might and power, and no one was able to go into the sanctuary until the seven plagues (afflictions, calamities) of the seven angels were ended.(D)

Det betyr at hele rommet, Tronrommet var fylt av Hans Glory Hans Herlighet – som det heter i den norske overs. Den er alltid tilstede der for det er derfra Gud Taler!

Åp. 1:10-18

10 I was in the Spirit [rapt in His power] on the Lord’s Day, and I heard behind me a great voice like the calling of a [i]war trumpet,

11 Saying, I am the Alpha and the Omega, the First and the Last. Write promptly what you see (your vision) in a book and send it to the seven churches which are in Asia—to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea.

12 Then I turned to see [whose was] the voice that was speaking to me, and on turning I saw seven golden lampstands,

13 And in the midst of the lampstands [One] like a Son of Man, clothed with a robe which reached to His feet and with a girdle of gold about His breast.(F)

14 His head and His hair were white like white wool, [as white] as snow, and His eyes [flashed] like a flame of fire.(G)

15 His feet glowed like burnished (bright) bronze as it is refined in a furnace, and His voice was like the sound of many waters.(H)

16 In His right hand He held seven stars, and from His mouth there came forth a sharp two-edged sword, and His face was like the sun shining in full power at midday.(I)

17 When I saw Him, I fell at His feet as if dead. But He laid His right hand on me and said, Do not be afraid! I am the First and the Last,(J)

18 And the Ever-living One [I am living in the eternity of the eternities]. I died, but see, I am alive forevermore; and I possess the keys of death and Hades (the realm of the dead).

Jesus befant seg i det som på engelsk blir kaldt Glorycloud. En sky av Nærvær som man noenganger kan se, men alltid og føle. Så når sverdet kommer ut av munnen til Jesus så sier Bibelen at Sverdet er Ordet. Han talte Ordet! Ordet er et tveegget sverd! Hver gang du opplever et mirakel etc så skjer det fordi Jesus står omgitt av DHÅ Sky av Herlighet og Taler hva som skal skje!! Det er sånn det funker! Vi må gjøre som vår Herre! Tale i Sken av Herlighet og Nærhet. Alt som er i Himmelen kommer jo ned på jorda, derfor også The Glory eller Herligheten! Så hvordan får vi det til? Jesus når Han ble døpt så åpnet Himmelen seg? Når Jacob så stigen og engler komme opp og ned, sa han at dette er en port til Himmelen? Johannes i åpenbaringen sa: Jeg så en dør åpen i Himmelen, og Gud sier når vi gir tienden at Han skal pne Himmelsens vinduer. Man må inn porten/døren å få Guds Rike ned på jorda! Det er mange hemmeligheter som skjuler seg her! Spennende…

Så det er porter, dører og vinduer inn til de forskjellige velsignelser i Himmelen, men vi må gå inn! Har du noengang hørt noen tale om dette? Aldri! Det er bare tienden taler, men aldri dette! Så trist, å noe som skjer når vi ikke søker Guds Visdom og Kunnskap, men følger en smaaal form man sitter i. De samme talene, på samme nivå i ti, tyve – femti år! Om vi utvikler oss, og tiden endrer seg, skulle ikke Gud ha forskjellige ting for forskjellige tider?Han endrer jo ikke personlighet! Mange liker å si «Men Gud endrer seg aldri» nei, Han blir ikke ond eller går mot Sitt Ord, men, Han endrer sine måter utfra tiden!! Ellers hadde ingenting skjedd.

Mark. 7:32-35

32 And they brought to Him a man who was deaf and had difficulty in speaking, and they begged Jesus to place His hand upon him.

33 And taking him aside from the crowd [privately], He thrust His fingers into the man’s ears and spat and touched his tongue;

34 And looking up to heaven, He sighed as He said, Ephphatha, which means, Be opened!

35 And his ears were opened, his tongue was loosed, and he began to speak distinctly and as he should.

Jesus kommanderer Himmelen til å åpne Seg. Jeg trodde at Han kommanderte ørene, noe Han da også gjør, men Han hadde fingrene Sine i mannens ører…Han måtte ha Himmelen åpnet før Han kunne gjøre noe. Derfor har Han alt gitt oss det vi trenger på Korset! Nemlig autoriteten Hans. Vi kan få Himmelrike HIT!! Legg merke til ved alle under og mirakler hva som egentlig skjer.

Tenk på når Jesus gir 5000 mat av bare noen brød og fisker?

Luk.9:16

16 And taking the five loaves and the two fish, He looked up to heaven and [praising God] gave thanks and asked Him to bless them [to their use]. Then He broke them and gave them to the disciples to place before the multitude.

Se? Han ærer Gud med Sin Lovsang,  «Praising God»! Han løfer Sitt hjerte opp til Gud ved å love Han! Himmelen åpnet Seg. Han gjorde som Gud når han Skapte verden. Jesus så at porten åpnes seg ved Hans praise, og Han takket Gud!

Så taler Han Velsignelser over brødet i Herlighetskyen! Det er det som skjer! Man må presse inn. Til man føler en sterk Glory, som «brenner» i oss, så må vi tale velsignelser over kontoen vår, bankkortet, maten, etc.

Riches in Glory…Det skriftstedet betyr rikdommer i Himmelen, som vi kan få ned her.

Fil.4:19

And my God will liberally supply (fill to the full) your every need according to His riches in glory in Christ Jesus.

Hvorfor sier Gud Glory og ikke Himmelen? Fordi Himmelen er et fast sted, men The Glory er overførbart!! Tenk på det.

Mark.6:47-52

47 Now when evening had come, the boat was out in the middle of the lake, and He was by Himself on the land.

48 And having seen that they were troubled and tormented in [their] rowing, for the wind was against them, about the fourth watch of the night [between 3:00-6:00 a.m.] He came to them, walking [directly] on the sea. And He acted as if He meant to pass by them,

49 But when they saw Him walking on the sea they thought it was a ghost, and [u]raised a [deep, throaty] shriek of terror.

50 For they all saw Him and were agitated (troubled and filled with fear and dread). But immediately He talked with them and said, Take heart! I Am! Stop being alarmed and afraid.(C)

51 And He went up into the boat with them, and the wind ceased ([v]sank to rest as if exhausted by its own beating). And they were astonished exceedingly [beyond measure],

52 For they failed to consider or understand [the teaching and meaning of the miracle of] the loaves; [in fact] their hearts had [w]grown callous [had become dull and had [x]lost the power of understanding].

Disiplene hadde ikke forstått noe av miraklet med de 5000 menneskene Han gav mat. Deres hjerter hadde mistet forståelsens kraft! De var livredde, og kunne ikke tenke klart, langt mindre i ånden! Tenk på oss i en økonomisk krise. Er vi ikke ganske like som disiplene? Redde, ute avstand til å tro at Gud kan redde oss? Men han har reddet oss allerede. Det ligger der! Han gjorde alt sammen på Korset! Vi trenger å GJØRE det Han sier! 

Matt. 16:5-12


When the disciples reached the other side of the sea, they found that they had forgotten to bring any bread.
Jesus said to them, Be careful and on your guard against the leaven (ferment) of the Pharisees and Sadducees.
And they reasoned among themselves about it, saying, It is because we did not bring any bread.
But Jesus, aware of this, asked, Why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread? O you [men, how little trust you have in Me, how] little faith!
Do you not yet discern (perceive and understand)? Do you not remember the five loaves of the five thousand, and how many [[b]small hand] baskets you gathered?
10 Nor the seven loaves for the four thousand, and how many [[c]large provision] baskets you took up?
11 How is it that you fail to understand that I was not talking to you about bread? But beware of the leaven (ferment) of the Pharisees and Sadducees.
12 Then they discerned that He did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.

Jesus blir oppgitt over at de er så sløve i ånden! Hvorfor ser dere ikke? Hvorfor ser dere ikke hva Jeg gjorde med de to brødundrene? Hvorfor er dere opptatt av det synlige og ikke det usynlige! Lev i det overnaturlige, dra Guds Rike hit! Lag brød! Han åpner himmelen så «The Glory» kommer ned på jorden, velsigner brødene, taler inn i «The Glory» og skaper. Dette vil Han at vi skal gjøre med finanser, mat, etc, etc! Under og mirakler, normalt liv for en kristen!

Hver gang man betaler regninger bør man soake og åpne Himmelen for å skape mirakler i finansene. Det bør være den dagen du øker din bankkonto mens du betaler regninger ut! 
Først må man må man kultivere en åpen Himmel atmosfære i ditt hjem, få en glorycloud atmosfære, tilbedelse og ære med takksigelser, så, når man opplever at Nærværet er så sterkt at The Glory er i ditt hus, begynn å tale inn det. Tal å velsign din konto! Samme når du putter penger i bøtta i meninghetene som går rundt. Før du putter pengene ned, se opp mot Himmelen, kommander velsignelse over dem! Kommander dem til å multiplere seg, gjør det ALLTID!! 

Joshua Mills er en amerikansk evangelist, profet mm som har en eksepsjonell Gloryrealm funksjon! I hans møter drysser det gullstøv over folk fra Himmelen, edelstener på gulvet etc, olje renner fra hans hender og føtter! Det er helt utrolig, men når offeret er tatt opp, tar han det å sier: Jeg kommanderer The Gloryrealm til å åpne seg! Folk bare kaster penger etter bøtta fordi de kjente at Gudsrike var kommet ned å de ville få multiplisert sine penger! DET er sånn Jesus vil at vi skal fungere!! 

SKAFF DEG KUNNSKAP OM THE GLORY; HANS NÆRVÆR OG KRAFTEN!


But [the time is coming when] the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as thewaters cover the sea.

Hab.2:14


For God Who said, Let light shine out of darkness, has shone in our hearts so as [to beam forth] the Light for the illumination of the knowledge of the majesty andglory of God [as it is manifest in the Person and is revealed] in the face of Jesus Christ (the Messiah).

2 Kor. 4:6


[For I always pray to] the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may grant you a spirit ofwisdom and revelation [of insight into mysteries and secrets] in the [deep and intimate] knowledge of Him,

Ef. 1:17


[And I pray] that the participation in and sharing ofyour faith may produce and promote full recognition andappreciation and understanding and precise knowledgeof every good [thing] that is ours in [our identification with] Christ Jesus [and unto His glory].

Filemon 1:6


For His divine power has bestowed upon us all things that [are requisite and suited] to life and godliness, through the [full, personal] knowledge of Him Who called us by and to His own glory and excellence (virtue).

2 Pet. 1:3


But grow in grace (undeserved favor, spiritual strength) and recognition and knowledge and understanding ofour Lord and Savior Jesus Christ (the Messiah). To Him [be] glory (honor, majesty, and splendor) both now and to the day of eternity. Amen (so be it)!

2 Pet. 3:18

Det er SÅ viktig at man skjønner hva dette er, hva The Glory er for noe! Det er viktig at man skjønner hva det betyr at Gudsrike har kommet ned på jorden  egentlig betyr! Mange tror at det bare dreier seg om at Jesus ble menneske å kom hit, å ja det er rett, men hva det betyr i ånden! In the spiritrealm! I det åndelige, for det er der det skjer! Vi må slutte å bare leve i det synlige. Så, hvordan føles det? Hvordan kan du bli en bærer av det? Hvordan få det til å manifistere i ditt hjem? 

Soaking! Du MÅ lære å være i tilbedelse! Vi har ikke hatt noen tradisjon for dette i Norge, men ikke tenk på det! Gjør det! Gi ikke opp, du vil snart merke stor forskjell på ditt åndelige liv, jeg lover deg det! Be om at DHÅ må vise og lære deg, syng til Han, gi Han ditt hjerte! La DHÅ lede deg!

1.Du må rense deg i Blodet! Omvend deg fra ALT du evt har syndet! Se her:


And saying, Repent (think differently; change your mind, regretting your sins and changing your conduct), for the kingdom of heaven is at hand.

Matt. 3:2


From that time Jesus began to preach, crying out, Repent (change your mind for the better, heartily amend your ways, with abhorrence of your past sins), for the kingdom of heaven is at hand.

Matt. 4:17


And said, Truly I say to you, unless you repent (change, turn about) and become like little children [trusting, lowly, loving, forgiving], you can never enter thekingdom of heaven [at all].

Matt. 18:3

Jesu Blod vil rense deg fra alt som hindrer oss å se Guds Rike! Så Blodet må rense oss fra all synd og traumer etc, så vi blir perfekte i sjelen vår (Dunamis), som Jesus var (se Sjelens helbredelse). Man åpner porten til Himmelrike med Blodet! 


In Him we have redemption (deliverance and salvation) through His blood, the remission (forgiveness) of our offenses (shortcomings and trespasses), in accordance with the riches and the generosity of His gracious favor,
Which He lavished upon us in every kind of wisdom and understanding (practical insight and prudence),
Making known to us the mystery (secret) of His will (of His plan, of His purpose). [And it is this:] In accordance with His good pleasure (His merciful intention) which He had previously purposed and set forth in [c]Him,
10 [He planned] for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things andhead them up and consummate them in Christ, [both] things in heaven and things on the earth.

Ef. 1:7-10

2. Så må man fokusere! Man må ha full fokus på Ham! Om noen snakker til deg, men ikke ser på deg, driver med noe annet samtidig som de snakker, så vil du føle at de egentlig ikke vil snakke med deg? Sånn er det selvfølgelig med Gud! Han vil ha ditt ALT!! Når, jeg sier ikke om, men når, sinnet ditt begynner å vandre, så be om tilgivelse å fortsett! Vis Han at du vil gi Han din oppmerksomhet, fullstendig. Det er ditt offer å gi Han ære. Du åpner Porten med ære

3. Så er det lovprisning! Bli I LOVPRISNINGEN! Flyt i Ånden!! Åpne porter å gården ved lovprisning!Dette skjer samtidig, man lovpriser å ber i Ånden, så man gjør dette samtidig, men søk DHÅ om ledelse. Be i Ånden! Tunger, Tunger og Tunger! 

4. Om du opplever at du gråter så er det bra, det samme om du merker at ditt sinn blir mer stille…da nærmer det seg.

Når vet du at Han er der? Be Gud fortelle deg, om du ikke merker det, noen gjør ikke det. Du blir fredfull, men du vil oppleve at det brenner og det prikker i huden etc. Cabad, på Hebraisk betyr det Glory. Det er som solbrenthet! 

Dette er DIN del. ØV! Men det vil funke, men man må gjøre dette hver dag..

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s